Dla Pracowników


Agencja pracy tymczasowej 
Status prawny APT został uregulowany w przepisach ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). W myśl obecnie obowiązujących unormowań działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), zwanej dalej "u.s.d.g.", i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej. 

  • Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych Do pobrania w formacie PDF:pobierz
  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Do pobrania w formacie PDF:pobierz
Oferty / Offers
poniedziałek, maj 10, 2021 Oferty Pracy 10
Kasjer/ka - Tłuszcz
poniedziałek, maj 10, 2021 Oferty Pracy 6
Lady wędliniarskie - Tłuszcz
poniedziałek, maj 10, 2021 Oferty Pracy 7
Lady wędliniarskie - Konstancin Jeziorna
poniedziałek, maj 10, 2021 Oferty Pracy 6
Lady wędliniarskie - Ursus
poniedziałek, maj 10, 2021 Oferty Pracy 8
Lady/mięso - Nowy Dwór Mazowiecki
poniedziałek, maj 10, 2021 Oferty Pracy 7
Kasjer/ka - Ursus
poniedziałek, maj 10, 2021 Oferty Pracy 9
Kasjer/sprzedawca - Grodzisk Mazowiecki
poniedziałek, maj 10, 2021 Oferty Pracy 6
Kasjer/sprzedawa - Kodeń
piątek, maj 07, 2021 Oferty Pracy 14
Dział wędliny - Okęcie
piątek, maj 07, 2021 Oferty Pracy 23
Wykładanie towaru - Bielany