Dla pracownika


Mężczyzna trzymający skrzynkę z jabłkamiAgencja pracy tymczasowej

Status prawny APT został uregulowany w przepisach ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). W myśl obecnie obowiązujących unormowań działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), zwanej dalej "u.s.d.g.", i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

 


Kobieta patrząca się na laptop

Wyślij CV

Separator

 

PIT , długopis i kalkulator

Pobierz PIT/Zaświadczenia

Separator

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

(dla pracowników, którzy chcą otrzymać zaświadczenie na adres email – a dla pracowników, którzy chcą otrzymać zaświadczenie za pośrednictwem poczty polskiej - wzór wniosku do pobrania na dole strony)

Dane osobowe:

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Adres zamieszkania:

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Wydrukowany i wypisany wniosek proszę wysłać na adres biura:

Golden Serwis Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 78/82

03-301 Warszawa